Saab 3D Assistans

Med Saab vägassistans är vi alltid med dig på resan.

 

Assistansnummer:

+46 (0)771 99 51 00

Bli inte stående – Vi är alltid med dig på resan.

Saab 3D Assistans är en vägassistans försäkring helt oberoende av övriga fordonsförsäkringar och gäller i Norden. Vi hjälper dig och ditt resesällskap snabbt och kostnadsfritt, över hela Norden, dygnet runt. Kan vi inte lösa felet på plats ser vi till att ni kan resa vidare. Skulle olyckan vara framme ringer du bara vårt journummer så är hjälpen på väg.

Du får assistanshjälp vid:

  • driftstopp orsakat av trafikolycka
  • driftstopp vid tekniskt fel
  • driftstopp p.g.a. bränslebrist
  • driftstopp p.g.a. punktering
  • förlust eller inlåsning av startnyckel

Saab 3D Assistans får du på köpet vid en Saab 3D Original Service och den gäller till nästa ordinarie servicetillfälle eller max 1 år, under förutsättning att eventuella tekniska brister samt tilläggsarbeten åtgärdats. Läs mer om våra villkor här.